Senter for fremtidig helse – C3 Centre for Connected Care,  Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations - er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. 

Senterets hovedmål er å etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft for egen helse.  

Frokostmøte om Innovasjonspartnerskap

Sunnaas, Oslo kommune og Centre for Connected Care (C3) jobber med forberedelser til en anbudsutlysning kalt «Fortsett å bli bedre». Vi vil legge til rette for partnering slik at det blir lettere å etablere konsortier for leveranse av tilbud.

Fagdag om helsetjenestens verdi

BI senter for helseledelse og Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten
Inviterer til: Fagdag om helsetjenestens verdi - fredag 26. oktober 2018 - 09:00- 16:00 på BI

Invitasjon til markedsdialog - oppdatert med presentasjoner

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!
 

C3 – Senter for fremtidig helse, Oslo kommune og Sunnaas Sykehus skal utvikle innovative løsninger for bedre rehabilitering av pasienter med hjerneslag.
Tid: 27. september kl. 9:00 – 16:00
Sted: Oslo Rådhus
Påmeldingsfrist: 21.september 2018
Tema: Nye løsninger for rehabilitering av pasienter med hjerneslag
Formål: Legge til rette for aktivt samspill med næringslivet om utvikling av nye løsninger for rehabilitering av pasienter med hjerneslag.  Hvilke løsninger kan være mulig? Hva finnes? Hva kan vi skape sammen? Innspillene vil være med på å danne grunnlag for konkurranseutlysningen. 
Målgruppe: Potensielle leverandører
Format: Heldagsmøte bestående av korte workshops og presentasjoner

Markedsdialogen is part of Oslo Innovation Week 2018, September 24-28! Learn more at www.oiw.no #oiw2018
 

 

 


Innovasjonspartnerskap

Prosjektet heter "Et SLAG for fremtidens helsetjeneste", og skal sammen med næringslivsaktører tilstrebe å utvikle nyskapende løsninger og tjenester for pasient, pårørende og helsetjenesten.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom C3 - Centre for Connected Care, Sunnaas sykehus og Oslo kommune for å utvikle nye, smarte løsninger for slagrammede sammen med kommersielle partnere - et innovativt partnerskap.

Formålet er å utvikle nye løsninger som hjelper slagrammede å gjenvinne så mye som mulig av funksjonaliteten de har tapt etter slaget. Løsningen skal sikre at pasientene får riktig type trening og riktig mengde trening også etter at de har forlatt rehabiliteringsinstitutsjonen. At løsningen motiverer til bruk er en vesentlig faktor for å sikre mengdetrening. 

DEVELOPING TOMORROW’S SOLUTIONS IN NORDIC TEST FACILITIES

The role of the Nordic hospitals and municipalities is to transform health and care - together with innovative companies.

We invite leaders from Nordic hospitals and municipal care organisations together with companies to Oslo Science Park, (November 8 from 09:00 - 16:00) to present test facilities in the Nordic region and to get in contact with companies with solutions that can contribute to transform healthcare.

Senter for helseledelse ved BI arrangerer åpent fagseminar i Helseledelse

Ingen påmelding!
Dato: 27. oktober 2017 kl. 13:00- 16:00 -  Sted: BI Nydalen, Nydalsveien 37, 0484 Oslo, rom A1030.
Tema: «Hvordan forstå pasienten som person, og ikke bare som en diagnose?»
 

Innbyggerne i førersetet

OBS! Utsatt til 2018!
AHO inviterer alle partnerne i C3 til deltagelse i Strategisandkasse 2017 - 27.10 og 1. og 16. november! Påmeldingsfrist 13. oktober!

Hvordan bør fremtidens helse se ut når innbyggerne er i førersetet? Dette er tema for den første Strategisandkassen i C3, der vi gjennom tre workshops vil utforske temaet med utgangspunkt i KOLS som case. Målet er at brukerne får en bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser. KOLS som case vil også ha overføringsverdi til andre - blant annet multisyke eldre.

 

 


C3 slår et SLAG for fremtidens helsetjeneste!

Onsdag denne uken ble det offentliggjort at vårt "Senter for fremtidig helse" - C3 tildeles penger for å utarbeide bedre tjenester og løsninger for oppfølging av slagpasienter - en stor og viktig pasientgruppe.

 

The final call for test cases

Nordic Test Beds (NoTeB) is searching for new healthcare products and innovations – The final call for test cases

Velkommen til institutt for informatikk 20.9.17

Velkommen til Institutt for Informatikk onsdag 20. september 2017!
Kl 12-13 Lunsj og omvisning i bygget
Kl 13-15.30 Presentasjon av (noe av) IFIs forskning mot helse-IT (5. etg)

VELKOMMEN TIL C3 SOMMERFEST MED FAGLIG PÅFYLL

11. mai kl. 14:00 – Forskningsparken; Medical Growth House (Gaustadalleen 21)


PULS: A new conference on user-centered design in the health service

Netlife Research and Livework Studio are pleased to invite you to a new healthcare conference in Oslo Norway, where user involvement, service design and digitalization are central themes.Velkommen til seminar på AHUS!

Som ledd i kunnskapsutveksling og tverrfaglig forståelse i C3, ønsker vi alle velkommen til et seminar om modellering og simulering i helsetjenesten.Seminarene arrangeres av forskningsutvalget i C3 og turnerer blant alle forskningspartnere slik at det fremmer tverrfaglig diskusjoner, forståelse og samarbeid. Alle C3 deltager er velkommen. Temaet er forskningsbasert, men innholdet kan være relevant og nyttig for alle partnere.Velkommen til seminar på AHO!

Som ledd i kunnskapsutveksling og tverrfaglig forståelse i C3, så ønsker vi alle velkommen til et seminar om designforskning og tjenestedesign. Seminarene arrangeres av forskningsutvalget i C3 og turnerer blant alle forskningspartnere slik at det fremmer tverrfaglig diskusjoner, forståelse og samarbeid. Alle C3 deltager er velkommen. Temaet er forskningsbasert, men innholdet kan være relevant og nyttig for alle partnere.

SmartOslo Accelerator 2017

The City of Oslo in cooperation with Oslo Business region and Sopra Steria are launching SmartOslo Accelerator 2017. The goal of the initiative is to increase Oslo's innovation potential for SmartCity solutions. SmartOslo Accelerator 2017 aims to unlock and harness the entrepreneurial potential in the Oslo start-up scene. Stay tuned. Activity starts February 2017!
 

Fremtidsrettet teknologi revolusjonerer norsk helsetjeneste

Logo Oslo MedtechOslo Medtech er arrangør 1. februar: Norske sykehus og kommuner har for alvor begynt å få øynene opp for hvordan nye og fremtidsrettede teknologier kan bidra til kreative løsninger til både store og små utfordringer i helsevesenet.

Intro til det nye regelverket for offentlige anskaffelser

Logo Oslo MedtechVelkommen til kjapp introduksjon i det nye regelverket for offentlige anskaffelser! Torsdag 2. februar kl 08:30 – 10:15 under Forskningsparkens Åpent Hus i møterom Hagen 1+2

INVITASJON TIL WORKSHOP C3’s STRATEGISKE VEIVALG

Tirsdag 10. januar er tiden inne til å løfte C3 ett steg videre – hva passer vel bedre enn å starte 2017 med en felles dugnad for dette? Nå er det wokshop-time. Vi håper du prioriterer oss og har anledning til å delta på workshop om C3’s strategiske vei videre. Påmeldingsfrist fredag 6.januar.
 

Welcome to a C3 research-seminar on innovation processes

Tidspunkt: 1. desember kl 13.00 – 15.30 på BI i rom A2-010

Frigjørende helseledelse for innovasjon, omsorg og kvalitet

BI Executive har en rekke skreddersydde Master programmer for ledere i offentlig sektor, herunder bl.a. «Nasjonal Lederutdanning for Primærhelsetjenesten» på oppdrag av Helsedirektoratet. BI’s Senter for Helseledelse inviterer i den forbindelse til et åpent fagseminar om helsetjenestens lederutfordringer nå og i fremtiden.

Nye helsetjenester, arbeidsprosesser og datastrømmer: Hvilke muligheter og begrensninger gir eksisterende teknologi?

Workshop mandag 31.oktober!
Ny teknologi gir muligheter for å tilby helsetjenester på nye måter, for eksempel gjennom avstandsoppfølging av pasienter. Dette vil kreve endringer i arbeidsprosesser og IKT-løsninger. I denne workshopen søker vi å få dele kunnskap om ulike løsninger for informasjonsinnsamling

The Connected Care Challenge - Service Jam!

The Service Jam challenges teams to create data-driven prototypes that provide individuals and families with a unique care experience and means to better manage their health. Oslo Medtech has teamed up with Accenture and AltInn.

EHiN Future Health - 15. til 16. november 2016 i Oslo Spektrum

Visjon: Norge ønsker å være i front med å forme fremtidens helsetjenester.

Predictable disruption - The connected care challenge

Oslo is one of Northern Europe’s fastest growing city. The Oslo region has a population of 1,55 million inhabitants with the city itself having 640.000 people and expected to increase to 830.000 by 2040. Like other Western European cities, Oslo is also facing a radical demographic shift as the number of pensioners grows. The rise in the number of persons over the age of 60 will result in a rise in the overall cost of healthcare. Furthermore, immigration is also expected to add to the complexity of providing equitable care services to individuals and families.

ReHabiliteringskonferansen 2016

Helse Sør-Øst og Sunnaas sykehus inviterer til ReHabiliteringskonferansen 2016, på Thon hotell Arena på Lillestrøm, den 18. og 19. oktober.
Tema for konferansen er mennesker som flytter grenser. Vi får høre historier fra pasienter og brukere som vil endre vår oppfatning av hva funksjonsnedsettelse innebærer for menneskers liv, og fra forskere og innovatører som flytter grenser og utvikler nye tjenester og metoder som vil revolusjonere helsefeltet i fremtiden.

Velkommen til seminar om utrulling og bruk av velferdsteknologi

Tirsdag 6. september blir dette er en møteplass mellom industrien og den kommunale sektor hvor bruk av velferdsteknologi blir diskutert. Vi får innsikt i nasjonale føringer og anbefalinger, samt en presentasjon av hva VIS rapporten lærte oss. Flere kommuner vil dele sine erfaringer og behov, og bedriftene presenterer sine produkter/tjenester ved kort pitch og stand.

Design for offentlige tjenester

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ønsker velkommen til Design for Offentlig Tjenester konferanse på AHO. Se invitasjon og program vedlagt. Del gjerne invitasjonen med andre interessenter.

Avslutningsseminar for arbeidspakke 1 (WP1) - Pasienten i år 2025

C3 har siden januar i år jobbet med WP1. AHO har vært ansvarlig for å planlegge og gjennomføre arbeidspakken i samarbeid med BI. Vi inviterer til et avslutningsseminar for WP1, hvor vi vil oppsummere arbeidet som er blitt gjort og diskutere hva slags relevans arbeidet i WP1 har i forhold til C3 framover. Avslutningsvis håper vi å feire avslutningen av WP1 med et sosialt og uformelt arrangement et sted i nærheten.

Invitation to workshop August 17th 2016

Theme: Exploring the potential of IHE XDS to enable patients’ access to personal health information


Presentasjon av arbeidspakkene på sommerfest

Våren har vært hektisk i C3. Det har blitt meldt inn nærmere 40 prosjekter som har blitt vurdert, rangert og organisert inn under arbeidspakkene. Den 14. juni samles alle prosjektdeltakere, bidragsytere og interesserte til sommerfest hvor forskningslederne presenterte arbeidet som er gjort så langt.

Helsenæringens tall og fakta ble overrakt næringsminister Monica Mæland 13. mai

Når: 13. mai
Klokkeslett: 08.00 - 10.00

Sted Næringslivets Hus, Majorstuen

Helse har blitt fremhevet som Norges nye vekstnæring. Men hvor stor er egentlig næringen? Hvor viktig er den? Og hva er potensialet for Norge? Helsenæringen større og viktigere. Hver tredje norske helseindustribedrift har ambisjon om å bli verdensledende. Helse dominerer FoU-aktiviteten i Norge. Dette kommer frem i en ny rapport om helsenæringen i Norge.

Hvordan kan ny teknologi gi eldre med kreftdiagnose bedre livskvalitet?

Bedre livskvalitet for våre eldre: Skulle-ønske-jeg-hadde-workshop 24. august (lett frokost fra kl 08:00, møtestart 08:30)

Arrangementet gjennomføres av Oslo Medtech i samarbeid med Oslo Kommune og Kreftforeningen

Du bør delta dersom du jobber i en bedrift innenfor velferdsteknologi, m-helse og e-helse, er innkjøpsansvarlig i kommuner samt ansatte i andre relevante virksomheter. Alle er velkommen.

C3 Genome Screening Program

Klikk her for å se filmen.

C3 Team Care

Klikk her for å se filmen.

C3 Nutrition Service

Klikk her for å se filmen.

C3 Cerebrum

Klikk her for å se filmen.

C3 TechHealth

Klikk her for å se filmen.

C3 Ray - A message from home

Klikk her for å se filmen.

C3 Experimentarium Event

Klikk her for å se filmen.

Impressions from the participants.

Klikk her for å se filmen.

C3 - WP1 -5 on the street

Klikk her for å se filmen.

C3 - WP1 -The patient in 2025

Klikk her for å se filmen.
Kari J Kværner (C3)
Senterdirektør C3
Fast blogger
Jonathan Romm
 AHO - Institutt for design
Gjesteblogger
Kathrine Myhre
CEO Norway Health Tech
Gjesteblogger
Thomas Hoholm
Handelshøyskolen BI
Gjesteblogger
No user selected, please select one from settings
System provided by GetShop AS - www.getshop.com