Senter for fremtidig helse – C3 Centre for Connected Care,  Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations - er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. 

Senterets hovedmål er å etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft for egen helse.  

Velkommen til seminar på AHUS!

Som ledd i kunnskapsutveksling og tverrfaglig forståelse i C3, ønsker vi alle velkommen til et seminar om modellering og simulering i helsetjenesten.Seminarene arrangeres av forskningsutvalget i C3 og turnerer blant alle forskningspartnere slik at det fremmer tverrfaglig diskusjoner, forståelse og samarbeid. Alle C3 deltager er velkommen. Temaet er forskningsbasert, men innholdet kan være relevant og nyttig for alle partnere.Velkommen til seminar på AHO!

Som ledd i kunnskapsutveksling og tverrfaglig forståelse i C3, så ønsker vi alle velkommen til et seminar om designforskning og tjenestedesign. Seminarene arrangeres av forskningsutvalget i C3 og turnerer blant alle forskningspartnere slik at det fremmer tverrfaglig diskusjoner, forståelse og samarbeid. Alle C3 deltager er velkommen. Temaet er forskningsbasert, men innholdet kan være relevant og nyttig for alle partnere.

SmartOslo Accelerator 2017

The City of Oslo in cooperation with Oslo Business region and Sopra Steria are launching SmartOslo Accelerator 2017. The goal of the initiative is to increase Oslo's innovation potential for SmartCity solutions. SmartOslo Accelerator 2017 aims to unlock and harness the entrepreneurial potential in the Oslo start-up scene. Stay tuned. Activity starts February 2017!
 

Fremtidsrettet teknologi revolusjonerer norsk helsetjeneste

Logo Oslo MedtechOslo Medtech er arrangør 1. februar: Norske sykehus og kommuner har for alvor begynt å få øynene opp for hvordan nye og fremtidsrettede teknologier kan bidra til kreative løsninger til både store og små utfordringer i helsevesenet.

Intro til det nye regelverket for offentlige anskaffelser

Logo Oslo MedtechVelkommen til kjapp introduksjon i det nye regelverket for offentlige anskaffelser! Torsdag 2. februar kl 08:30 – 10:15 under Forskningsparkens Åpent Hus i møterom Hagen 1+2

INVITASJON TIL WORKSHOP C3’s STRATEGISKE VEIVALG

Tirsdag 10. januar er tiden inne til å løfte C3 ett steg videre – hva passer vel bedre enn å starte 2017 med en felles dugnad for dette? Nå er det wokshop-time. Vi håper du prioriterer oss og har anledning til å delta på workshop om C3’s strategiske vei videre. Påmeldingsfrist fredag 6.januar.
 

Welcome to a C3 research-seminar on innovation processes

Tidspunkt: 1. desember kl 13.00 – 15.30 på BI i rom A2-010

Frigjørende helseledelse for innovasjon, omsorg og kvalitet

BI Executive har en rekke skreddersydde Master programmer for ledere i offentlig sektor, herunder bl.a. «Nasjonal Lederutdanning for Primærhelsetjenesten» på oppdrag av Helsedirektoratet. BI’s Senter for Helseledelse inviterer i den forbindelse til et åpent fagseminar om helsetjenestens lederutfordringer nå og i fremtiden.

Nye helsetjenester, arbeidsprosesser og datastrømmer: Hvilke muligheter og begrensninger gir eksisterende teknologi?

Workshop mandag 31.oktober!
Ny teknologi gir muligheter for å tilby helsetjenester på nye måter, for eksempel gjennom avstandsoppfølging av pasienter. Dette vil kreve endringer i arbeidsprosesser og IKT-løsninger. I denne workshopen søker vi å få dele kunnskap om ulike løsninger for informasjonsinnsamling

The Connected Care Challenge - Service Jam!

The Service Jam challenges teams to create data-driven prototypes that provide individuals and families with a unique care experience and means to better manage their health. Oslo Medtech has teamed up with Accenture and AltInn.

EHiN Future Health - 15. til 16. november 2016 i Oslo Spektrum

Visjon: Norge ønsker å være i front med å forme fremtidens helsetjenester.

Predictable disruption - The connected care challenge

Oslo is one of Northern Europe’s fastest growing city. The Oslo region has a population of 1,55 million inhabitants with the city itself having 640.000 people and expected to increase to 830.000 by 2040. Like other Western European cities, Oslo is also facing a radical demographic shift as the number of pensioners grows. The rise in the number of persons over the age of 60 will result in a rise in the overall cost of healthcare. Furthermore, immigration is also expected to add to the complexity of providing equitable care services to individuals and families.

ReHabiliteringskonferansen 2016

Helse Sør-Øst og Sunnaas sykehus inviterer til ReHabiliteringskonferansen 2016, på Thon hotell Arena på Lillestrøm, den 18. og 19. oktober.
Tema for konferansen er mennesker som flytter grenser. Vi får høre historier fra pasienter og brukere som vil endre vår oppfatning av hva funksjonsnedsettelse innebærer for menneskers liv, og fra forskere og innovatører som flytter grenser og utvikler nye tjenester og metoder som vil revolusjonere helsefeltet i fremtiden.

Velkommen til seminar om utrulling og bruk av velferdsteknologi

Tirsdag 6. september blir dette er en møteplass mellom industrien og den kommunale sektor hvor bruk av velferdsteknologi blir diskutert. Vi får innsikt i nasjonale føringer og anbefalinger, samt en presentasjon av hva VIS rapporten lærte oss. Flere kommuner vil dele sine erfaringer og behov, og bedriftene presenterer sine produkter/tjenester ved kort pitch og stand.

Design for offentlige tjenester

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ønsker velkommen til Design for Offentlig Tjenester konferanse på AHO. Se invitasjon og program vedlagt. Del gjerne invitasjonen med andre interessenter.

Avslutningsseminar for arbeidspakke 1 (WP1) - Pasienten i år 2025

C3 har siden januar i år jobbet med WP1. AHO har vært ansvarlig for å planlegge og gjennomføre arbeidspakken i samarbeid med BI. Vi inviterer til et avslutningsseminar for WP1, hvor vi vil oppsummere arbeidet som er blitt gjort og diskutere hva slags relevans arbeidet i WP1 har i forhold til C3 framover. Avslutningsvis håper vi å feire avslutningen av WP1 med et sosialt og uformelt arrangement et sted i nærheten.

Invitation to workshop August 17th 2016

Theme: Exploring the potential of IHE XDS to enable patients’ access to personal health information


Presentasjon av arbeidspakkene på sommerfest

Våren har vært hektisk i C3. Det har blitt meldt inn nærmere 40 prosjekter som har blitt vurdert, rangert og organisert inn under arbeidspakkene. Den 14. juni samles alle prosjektdeltakere, bidragsytere og interesserte til sommerfest hvor forskningslederne presenterte arbeidet som er gjort så langt.

Helsenæringens tall og fakta ble overrakt næringsminister Monica Mæland 13. mai

Når: 13. mai
Klokkeslett: 08.00 - 10.00

Sted Næringslivets Hus, Majorstuen

Helse har blitt fremhevet som Norges nye vekstnæring. Men hvor stor er egentlig næringen? Hvor viktig er den? Og hva er potensialet for Norge? Helsenæringen større og viktigere. Hver tredje norske helseindustribedrift har ambisjon om å bli verdensledende. Helse dominerer FoU-aktiviteten i Norge. Dette kommer frem i en ny rapport om helsenæringen i Norge.

Hvordan kan ny teknologi gi eldre med kreftdiagnose bedre livskvalitet?

Bedre livskvalitet for våre eldre: Skulle-ønske-jeg-hadde-workshop 24. august (lett frokost fra kl 08:00, møtestart 08:30)

Arrangementet gjennomføres av Oslo Medtech i samarbeid med Oslo Kommune og Kreftforeningen

Du bør delta dersom du jobber i en bedrift innenfor velferdsteknologi, m-helse og e-helse, er innkjøpsansvarlig i kommuner samt ansatte i andre relevante virksomheter. Alle er velkommen.

C3 Nutrition Service

Klikk her for å se filmen.

C3 Cerebrum

Klikk her for å se filmen.

C3 Genome Screening Program

Klikk her for å se filmen.

C3 TechHealth

Klikk her for å se filmen.

C3 Team Care

Klikk her for å se filmen.

C3 Ray - A message from home

Klikk her for å se filmen.

C3 Experimentarium Event

Klikk her for å se filmen.

Impressions from the participants.

Klikk her for å se filmen.

C3 - WP1 -5 on the street

Klikk her for å se filmen.

C3 - WP1 -The patient in 2025

Klikk her for å se filmen.
Kari J Kværner (C3)
Senterdirektør C3
Fast blogger
Jonathan Romm
 AHO - Institutt for design
Gjesteblogger
Kathrine Myhre
CEO Oslo Medtech
Gjesteblogger
Thomas Hoholm
Handelshøyskolen BI
Gjesteblogger
Blogger 5
Tittel
Gjesteblogger
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS